Rezultati

Svrha tretmana uz pomoć Andropenis® -a je da se stimuliše rast penilnog tkiva i da se dobiju sledeći rezultati:

  • Trajno uvećanje dužine penisa i do 4 centimetra u erekciji.
  • Trajno uvećanje do 4 cm u opuštenom stanju.
  • Trajno povećanje obima penisa do 1,5cm

rezultati

           četiri meseca      pet meseci      šest meseci     sedam meseci    osam meseci

Aparat se nosi kada je penis u opuštenom stanju,svakog dana u trajanju od 4 ili 9 časova. Predviđeno je kumulativno uvećanje penisa od 0,5cm mesečno. Treba ga nositi od 4-6 meseci u zavisnosti od željene dužine. Dobijeni centimetri ostaju do kraja života!
Kod penilnih kurvatura (zakrivljenosti penisa), može se postići korekcija do 40%. Tretman traje od 6 do 8 meseci.

Pomoću Andropenis kalkulatora izračunajte kakve će efekte imati Andropenis u vašem slučaju.

Andropenis kalkulator

Pre i posle: rezultati povećanja penisa

Uzete su dve serije fotografija pre tretmana i nakon 6 meseci. Rezultati pokazuju uspešnost aparata.

007  008  009  010

Andropenis protiv hirurgije

Hirurgija:

Povećanje:

Skoriji statistički rezultati pokazuju da se penis može hirurški produžiti do 1.1 (+/- 1.2 cm).

Kurvatura (zakrivljenost):

Prema skorijim studijama, 100% hirurških procedura na polju korekcije kurvatura dovode do skraćenja dužine penisa. 50% podvrgnutih pacijenata nije zadovoljno rezultatima. Penis se skraćuje od 2 do 3cm nakon ovih procedura.

Zaključak:

Hirurgija je manje efektivna u poređenju sa Andropenis® tretmanom. Pored toga, hirurška procedura je skuplja,nosi više rizika (može rezultirati i impotencijom), bolna je i manje efektivna (dužina se povećava samo 1.1cm u odnosu na 2-3 cm pomoću Andropenis® -a).

Kod slučajeva korekcije kurvatura ili Peironijeve bolesti, rezultati su manje zadovoljavajući kod hirurgije. Hirurška procedura je skuplja ali ne samo to: penis se skraćuje i do 3 cm nakon hirurgije. Andropenis®ne samo da ispravlja kurvature do 40% već to radi bez skraćenja penisa. Kada se kurvatura ispravi, aparat se može koristiti za DOBIJANJE dužine.

Kada se svi rezultati sagledaju, dolazi se do nepobitnog zaključka da je Andropenis® najbolja solucija. Ne samo da su rezultati dobijeni bezbolnim putem i bez sporednih efekata, već i traju do kraja života.
U poređenju sa drugim alternativama Andropenis® je jeftiniji i postiže obećane rezultate bez stavljanja korisnika u opasnost.